هاشور ابرو نچرال

هاشور ابرو نچرال

هاشور ابرو نچرال

هاشور ابرو نچرال

هاشور ابرو با جدیدترین متدها: هاشور مویی و هاشور سه بعدی ،سایه دائم ابرو و سایه هاشور ، هاشور ابرو نچرال

خط لب، رژ لب، خط مژه، خط چشم، رژ گونه هاشور سر ، پاک کردن تتو های قدیمی

ابتدا طراحی و قرینه سازی مطابق با خواسته شما سپس شروع کار با استفاده از بهترین دستگاهها ، مواد و رنگهای اصل

المانی و امریکایی