پیرسینگ

پیرسینگ شامل سوراخ کردن یا بریدن قسمتی از اعضای بدن است که برای استفاده جواهرات ایجاد می‌شود.
پیرسینگ یک نوع تغییرات بدن است.معیارهای فرهنگی بازتاب پیرسینگ بسیار گوناگون است.

تاریخچه پیرسینگ
این گونه که از شواهد مشخص می‌شود پیرسینگ (شامل سوراخ کاری گوش) در زمان قدیم(باستان) در سراسر اقوام دورتادور دنیا انجام می‌شده‌است. بدن‌های مومیایی شده که دارای سوراخ کاری بودند کشف شده‌اند. قدیمی‌ترین مومیایی که تا کنون پیدا شده اوتسی مرد یخی است که در یخ‌رود شنالشتال در کوه‌های آلپ اوتسال در نزدیکی هاوبسلابیوخ در مرز میان اتریش و ایتالیا یافت‌شده‌است. این مومییایی یک سوراخ کاری گوش به ضخامت ۷-۱۱ میلیمتری داشته‌است.
در کتاب پیدایش بایبل ۲۴:۲۲ ابراهیم یک حلقه بینی و یک بازوبند به ربکا زن پسرش (اسحاق) داد. در Exodus ۳۲ هارون بت گوساله طلایی را از حلقه‌های ذوب شده ساخت. در Deuteronomy ۱۵:۱۲–۱۷ سوراخ کاری گوش را به عنوان یک علامت بردگی بیان می‌کند. سوراخ کاری گوش از قرن ۱۶ام در هند رایج بوده‌است.
در سرتاسر جهان
سوراخ کاری هر دو گوش به مدت زیادی به وسیله مردها در کشورهای که فرهنگ غربی ندارند انجام می‌شده‌است. انواع دیگر پیرسینگ همانند سوراخ کاری گوش بصورت پیوسته وجود داشته‌است. برای مثال زن‌های هندی سوراخ کاری بینی را بصورت یک عمل عادی قرن‌هاست که انجام می‌دهند.